Huis van de Wijk: ontmoetingsplek in Oosterheem

Woont u in Oosterheem? Dan kunt u meedoen aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor een Huis van de Wijk.  Op deze ontmoetingsplek kan iedereen terecht voor activiteiten met buurtgenoten en voor vragen over bijvoorbeeld zorg en ondersteuning of vrijwilligerswerk. Wilt u meedoen? Vul dan voor 26 januari 2020 de vragenlijst in.

Enquête invullen

Het invullen duurt ongeveer vijf minuten.

 

Waarom een Huis van de Wijk?

We vinden het als gemeente belangrijk om te weten wat er speelt in uw wijk. Ook willen wij dat u als wijkbewoner(s) hier invloed op heeft en betrokken bent bij uw woon- en leefomgeving.

Een Huis van de Wijk is er voor de bewoners in Oosterheem. We willen daarom graag van u, als inwoner van Oosterheem, weten wat u denkt over een Huis van de Wijk en waar het volgens u aan zou moeten voldoen.

Wat gaan we doen met de resultaten?

Wij behandelen uw antwoorden vertrouwelijk. De uitkomsten zijn dus niet tot individuele personen te herleiden. Deze worden alleen gebruikt om meer te weten te komen over hoe het Huis van de Wijk vorm kan krijgen.

Meer weten?

De gemeente wil graag de uitkomst van dit onderzoek met u delen. Ontvangt u de resultaten graag per mail? Geef dan uw e-mailadres op tijdens het invullen van de enquête. Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de resultaten.