Evaluatie samenspraak herontwikkeling Markt 10

Invullen online enquête

Reactietermijn gesloten

Bent u in 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan de samenspraak voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving? Dan willen wij graag weten hoe u dit samenspraakproces heeft ervaren. Hiervoor is een korte vragenlijst gemaakt. We vragen u vriendelijk deze vragen te beantwoorden.

Enquête invullen 

 

Looptijd

Reageren op de enquête kon tot en met zondag 15 december 2019

 

Samenspraak over Markt 10 en Frankrijklaan

Begin 2018 is het gebouw aan Markt 10 leeg komen te staan en gesloopt.

De gemeenteraad besloot om voor de herontwikkeling van Markt 10 meningen en ideeën te verzamelen van belanghebbenden en belangstellenden. Samenspraak werd georganiseerd voor bewoners aan de Markt, van de driehoek Marseillepad – Lyonpad – Frankrijklaan, de Parijs- en Londenstraat, de Reimstraat, de Dorpsstraat-West en de brede werkgroep Rond de Dobbe.

In oktober 2018 besloot de gemeenteraad om locaties in de binnenstad aan te wijzen waar snel woningen gebouwd mogen worden. Voorafgaand aan deze besluitvorming informeerde de gemeente de omwonenden van de Frankrijklaan en omgeving hierover, want de Frankrijklaan was een van deze versnellingslocaties. Bij het aanwijzen van deze versnellingslocaties besloot de raad ook om hiervoor per locatie samenspraak op maat te organiseren. Samenspraak over de uitgangspunten voor de Frankrijklaan maakte onderdeel uit van de digitale samenspraakronde van 28 maart t/m 11 april 2019 die de gemeente hield via doemee.zoetermeer.nl over de plannen voor Markt 10 en omgeving.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Wij behandelen uw antwoorden strikt vertrouwelijk. De uitkomsten zijn niet tot individuele personen te herleiden. Het eindrapport gaat ter informatie naar het college van B&W en naar de gemeenteraad. Bij het invullen van de enquête kunt u aangeven of u het eindrapport per e-mail wilt ontvangen. Het rapport komt ook te staan op doemee.zoetermeer.nl en www.zoetermeer.nl/markt10.

Hebt u nog vragen over het onderzoek?

Mail dan naar: projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van “Evaluatie samenspraak Markt 10 en omgeving”.

 
 
 
 

 

Cookie settings