Enquête Oosterheem

Woont u in de ‘Eilandenbuurt’ in Oosterheem? Dan kunt u meedoen aan dit onderzoek. Wij ontvangen signalen dat bewoners verschillende vormen van overlast ervaren in een gedeelte van de Eilandenbuurt. Dit willen wij graag aanpakken en daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij vinden het als gemeente namelijk belangrijk dat u als wijkbewoner(s) invloed heeft op en betrokken bent bij uw woon- en leefomgeving. U weet wat er speelt en wat er mogelijk nodig is om uw leefomgeving zo prettig en veilig mogelijk te maken.

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan deze enquête? Iedereen in het huishouden vanaf 16 jaar en ouder mag meedoen. Reageren kan t/m 23 mei. In de enquête kunt u aangeven of u een terugkoppeling wilt ontvangen. Hiervoor vult u uw e-mailadres bij de betreffende vraag in. U krijgt dan een samenvatting van de uitkomst toegestuurd. Dit heeft geen invloed op de vertrouwelijkheid van het onderzoek.

Start enquête

Wat doen we met de resultaten?

Wij behandelen uw antwoorden strikt vertrouwelijk. De uitkomsten zijn niet tot individuele personen of huisadressen te herleiden. De uitkomsten worden alleen gebruikt om te weten wat er speelt in uw buurt en om de overlast aan te pakken.

Vragen?

U kunt uw vragen mailen naar oosterheem@zoetermeer.nl. Beschikt u niet over een computer of lukt het niet om de vragenlijst in te vullen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Van der Maat (administratief medewerker) via telefoonnummer 079-3469385.

Cookie-instellingen