Cultuur in Zoetermeer

Cultuur gaat over alles wat u maakt of meemaakt waarbij u creativiteit en verbeelding gebruikt of daarvan geniet. Denk bijvoorbeeld aan een theatervoorstelling, beeldende kunst, een zangkoor of een dansvereniging. Maar ook een festival, digitale kunst, historie en erfgoed van de stad, een bibliotheek of concerten zijn cultuur.

De cultuur van Zoetermeer maken wij samen. Daarmee maken we de stad leuker en uitdagender. Tot en met 31 december kon u een online enquête invullen over het cultuuraanbod in Zoetermeer. De resultaten van deze enquête nemen we mee in de nieuwe cultuurvisie 2021-2030.

Cultuurvisie 2021-2030

Zoetermeer werkt aan een nieuwe cultuurvisie. Daarin beschrijft de gemeente wat we de komende jaren ondernemen op het gebied van cultuur in Zoetermeer.

De nieuwe cultuurvisie maken we samen met de mensen die in de stad wonen, werken of deze komen bezoeken. In voorjaar 2020 wordt de vernieuwde visie opgeleverd. 

Meer weten?

Meer informatie over cultuur in Zoetermeer vindt u op zoetermeer.nl/cultuur.