Afval: er zit meer in dan u denkt

Uit landelijk onderzoek blijkt dat we in Zoetermeer veel restafval inleveren. Dat kan beter, want er zijn veel mogelijkheden om het afval te scheiden, zoals de glasbak, de papierbak, de bak voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en de bak voor PBD (plastic, blik en drankpakken). Het afval in al die aparte bakken levert weer grondstof op dat opnieuw gebruikt kan worden als glas, papier, tuincompost, plastic en metaal. Dat is goed voor het milieu. En als we goed het afval scheiden, halen we er alles uit wat erin zit!

 

Invloed op veranderingen

De gemeente Zoetermeer wil het huishoudelijk afval zo goed mogelijk verwerken. Maar het verwerken van vooral het restafval vraagt veel geld. Als we met elkaar zorgen dat we zo goed mogelijk het afval scheiden, kunnen we met elkaar zorgen dat de kosten beheersbaar blijven.

De komende jaren verandert er veel rondom de afvalinzameling. Graag willen we uw mening horen om de afvalinzameling ook voor u zo goed mogelijk te regelen. Denk hierbij aan grofvuil, openingstijden Zelfbrengdepot, informatie over afvalscheiding, veroorzaken van zwerfvuil, etc. De uitkomst van dit onderzoek kan de veranderingen van afvalinzameling beïnvloeden, dus het is belangrijk dat u meedoet!

Meer weten?

De gemeente wil graag de uitkomst van deze vragen met u delen. De resultaten van de enquête verwerkt de gemeente in een eindverslag samenspraak. Het eindverslag wordt vastgesteld door college en na vaststelling gepubliceerd op de website www.zoetermeer.nl/afval (kopje actueel). Als u de uitkomst per mail wilt ontvangen, kunt u dat hieronder aangeven. Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het toezenden van deze informatie.

Meld je aan

Reageren op de enquête is helaas niet meer mogelijk.

Cookie settings