Denk mee over de toekomst van de binnenstad

Hoe zie jij de binnenstad van Zoetermeer in 2030?

Wij hebben al veel vernieuwd in de binnenstad: Cadenza, Stadhuisplein, Stadhuis-Forum, de Nicolaasbrug en het Wegstapelplein. De vernieuwing gaat nog door met bijvoorbeeld de ontwikkeling van Cadenza 2, nieuwbouw aan de Markt en realisatie van Centraal Park rond de Dobbe.

De gemeente wil in de toekomst ongeveer 2.000 woningen toevoegen in de binnenstad. Het centrum krijgt daardoor meer hoogbouw, meer verschillende soorten woningen én meer inwoners. Welke voorzieningen zijn er nodig voor alle mensen die in de toekomst in de binnenstad wonen, werken en verblijven? Hoe realiseren we groen? En wat betekent dit voor de bereikbaarheid en duurzaamheid van de binnenstad?

Om de kwaliteit van de binnenstad in de toekomst te behouden, actualiseren we de Visie Binnenstad.

Samenspraak

Vóór de zomer 2018 hebben we alle ideeën, voorstellen en wensen verzameld tijdens bijeenkomsten en via dit online platform Doe mee.

Wat doen we met alle ideeën?

Op dit moment verwerken wij alle verkregen input tot een geactualiseerde Visie Binnenstad 2030. Binnenkort kun je op dit platform de Concept Visie doorlezen. Hierover word je nader geinformeerd via de gemeentelijke media. Bewoners van de binnenstad en deelnemers aan eerdere samenspraak ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Daarna is het woord aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij besluiten over de visie.

Je kunt je e-mailadres achterlaten om het eindverslag te ontvangen.