Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

De gemeente gaat de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer op een aantal punten aanpassen. Voordat de gemeenteraad daarover beslist, vragen wij u eerst om uw mening. Wij horen graag wat u van deze aanpassing vindt.

De Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV) bestaat uit een verzameling van regels die ervoor zorgen dat de stad netjes, veilig en leefbaar blijft. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente Zoetermeer. Zo weet iedereen wat wel of niet mag. Er staat bijvoorbeeld in dat u uw hond los mag laten lopen in bepaalde gebieden, dat u geen ballonnen mag oplaten en dat het veroorzaken van geluidshinder niet is toegestaan. Met enige regelmaat worden de regels aangepast en geactualiseerd. Nu ook.

Hoe werkt het?

Hieronder vindt u de acht belangrijkste wijzigingen, die de gemeente wil doorvoeren in de APV. Onderaan de pagina kunt u op een button klikken en een reactie insturen. U kunt reageren tot en met donderdag 27 mei 2021.

Doel Participatie

De participatie heeft als doel u te raadplegen over de wijzigingen in de APV. Het participatieniveau is consulteren. Iedereen die wil, kan een reactie geven. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Meer weten?

Wilt u het bijbehorende besluit van het college van burgemeester en wethouder lezen? Deze vindt u hier.

 

Participatieverslag

Na de afronding van de participatie, beoordeelt en beantwoordt de gemeente de reacties in een participatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit verslag vast. Daarna plaatst de gemeente het participatieverslag op deze website. Wilt u het participatieverslag ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten.

De acht belangrijkste wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

 1. Het wordt verboden om zichtbare uitingen van verboden organisaties in het openbaar te vertonen. Bijvoorbeeld het dragen van clubkleding van een verboden motorclub.
   
 2. Het wordt verboden om messen, wapens en/of vergelijkbare voorwerpen te vervoeren of bij zich te dragen. 
  De zorgen rondom het dragen en gebruiken van messen en wapens onder jongeren nemen toe. Ook in Zoetermeer is een aantal, ernstige, incidenten geweest. Daarom wordt het verboden messen, wapens en vergelijkbare voorwerpen in het openbaar bij zich te hebben of te vervoeren. Behalve als zonneklaar blijkt dat zij niet zijn bestemd voor het verrichten van criminele activiteiten. Als een klant bijvoorbeeld net een broodmes heeft gekocht en onderweg van de winkel naar huis is.
   
 3. De burgemeester krijgt de bevoegdheid een horecabedrijf in het geval van bijvoorbeeld aanhoudende overlast, voor onbepaalde tijd te sluiten.
   
 4. Het wordt mogelijk om naast voertuigwrakken, ook vaartuigwrakken, die een ontsiering zijn van de openbare ruimte, weg te halen.
   
 5. Het verbod wordt opgeheven om verkoopgoederen te plaatsen op privéterrein aan de gevel van bedrijven in het Stadshart.
   
 6. Het is niet toegestaan om fakkels of vuurkorven en vuur voor koken te gebruiken, als dit een beschadiging van de openbare ruimte tot gevolg heeft. Omdat tijdens de jaarwisseling ook vaak oliedrums worden gebruikt, wordt een oliedrum nadrukkelijk als voorbeeld toegevoegd.
   
 7. In een aantal artikelen wordt het woord ‘weg’ vervangen door ‘openbare plaats’. Hierdoor krijgen deze artikelen een bredere werking omdat een openbare plaats meer omvat dan een weg.
  Op basis van het huidige artikel is het bijvoorbeeld in de bebouwde kom verboden honden los te laten lopen op de weg. De term ‘weg’ wordt vervangen door ‘openbare plaats’. ‘Openbare plaats’ heeft een bredere betekenis dan ‘weg’. Dit heeft tot gevolg dat honden in de bebouwde kom na het van kracht worden van de Apv-wijziging op meer plaatsen binnen de bebouwde aangelijnd dienen te zijn. Honden mogen dan bijvoorbeeld ook niet los lopen in groenstroken naast de weg of naastgelegen speelweide.
   
 8. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om gebieden, gebouwen of bedrijfsmatige activiteiten aan te wijzen waarvoor een vergunningplicht geldt. Dit heeft met name als doel om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
  Het kan wenselijk zijn om grip te krijgen op bepaalde branches, gebieden of gebouwen. Dat is het geval als in een bepaald gebied sprake is van of vermoedens zijn van criminele en/of ondermijnende activiteiten en/of verstoringen van de openbare orde. Ook kan een bepaalde branche gevoelig zijn voor ondermijnende activiteiten. Door een vergunningplicht in te stellen, heeft de burgemeester meer inzicht in en zeggenschap over die personen die zich binnen de gemeentegrenzen willen vestigen. Deze personen worden voor wat hun antecedenten betreft gescreend.

Reageren?

U kunt tot en met donderdag 27 mei reageren door te klikken op de onderstaande button.

Reageren

Cookie-instellingen