Maatregelen woonoverlast

Dit traject is afgerond op dit platform. 
De reacties worden verwerkt in een eindverslag. Het eindverslag wordt op deze website gepubliceerd.  Als u dit per e-mail wenst te ontvangen kunt u hier uw e-mailadres achterlaten.

 

Iedereen wil graag in een prettige omgeving wonen. Des te vervelender is het als u overlast ervaart van buren of omwonenden. De gemeente Zoetermeer werkt er aan om woonoverlast zo veel mogelijk terug te dringen. Om dit tegen te gaan kan de gemeenteraad beslissen dat de burgemeester in het uiterste geval aan overlastveroorzakers een specifieke maatregel mag opleggen.

 

Voordat de gemeenteraad besluit of de burgemeester een maatregel mag nemen wordt het voorstel voor samenspraak vrijgegeven. Wat vindt u?

 

Voorbeelden van maatregelen die de burgemeester in het uiterste geval kan nemen bij woonoverlast zijn:

  • De overlastveroorzaker verbieden om bepaald gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld een verbod om na 22:00 uur te zingen.
  • De overlastveroorzaker verplichten bepaald gedrag juist wel te vertonen. Bijvoorbeeld de verplichting om na 22:00 uur alle ramen en deuren te sluiten.
  • De overlastveroorzaker de toegang tot zijn woning ontzeggen voor de duur van maximaal 28 dagen.
  • Verhuurders van airbnbwoningen een maatregel opleggen, als huurders overlast veroorzaken.
  • De burgemeester kan zelf beslissen een passende maatregel toe te passen: bijvoorbeeld het laten verwijderen van een geluidsinstallatie.
  • Doet de veroorzaker van woningoverlast niet wat de burgemeester heeft bepaald, dan kan hij ook een boete krijgen.

 

Inspraak

U heeft zes weken de tijd om hier uw reactie op het voorstel te geven. Na afloop van de zes weken inventariseren burgemeester en wethouders de binnengekomen reacties.

 

De reacties worden verwerkt in een eindverslag. Het eindverslag wordt op deze website gepubliceerd.  Als u dit per e-mail wenst te ontvangen kunt u hier uw e-mailadres achterlaten, ook als u niet meedoet via een reactie.

 

Burgemeester en wethouders onderzoeken vervolgens of het naar aanleiding van deze reacties juridisch en/of praktisch mogelijk is wijzigingen te verwerken.

 

 

Hoe werkt het?

U kunt hieronder op het onderwerp van uw keuze klikken en de reacties van anderen lezen en zelf een reactie plaatsen.

Subject
Author
Last activity
Subject: Sticky Passende maatregelen
Author:
Last activity: November 03, 2017
595 keer bekeken 8 comments
Subject: Sticky Bepaald gedrag verbieden
Author:
Last activity: November 03, 2017
526 keer bekeken 9 comments
Subject: Sticky Verhuurders airbnbwoningen
Author:
Last activity: November 01, 2017
584 keer bekeken 3 comments
Subject: Sticky Bepaald gedrag verplichten
Author:
Last activity: November 01, 2017
581 keer bekeken 11 comments
Subject: Sticky Eventueel een boete
Author:
Last activity: November 01, 2017
621 keer bekeken 5 comments
Subject: Sticky Toegang woning ontzeggen
Author:
Last activity: November 01, 2017
539 keer bekeken 5 comments