Baggerdepot Oosterheem

Toelichting en reactiemogelijkheid.

De locatie Baggerdepot Oosterheem ligt ingeklemd tussen de hogesnelheidslijn die ter plekke verhoogd op een dijk ligt en een geluidsscherm heeft en de N209 met daarlangs een brede groenzone. Dit zorgt ervoor dat de locatie geen deel uitmaakt van een grotere ruimtelijke eenheid. Het is een op zichzelf gelegen locatie en daardoor net als de andere twee locaties beter geschikt voor zonnevelden dan de overige ‘groene’ gebieden in de gemeente Zoetermeer, die allemaal deel uitmaken van (zeer) grote ruimtelijke eenheden.

De locatie is op dit moment gereserveerd voor het realiseren van een baggerspeciedepot voor het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Andere baggerdepots zijn eerder dit jaar afgestoten door het betreffende waterschap. Het lijkt aannemelijk dat dit ook kan gelden voor dit baggerdepot. De gemeente is in gesprek met het waterschap. Er zijn géén andere plannen met dit gebied vanuit de gemeente.

Wat vindt u ervan als er een zonneveld komt op de locatie Baggerdepot Oosterheem? Waarom vindt u dit wel of niet een goed idee en waar moeten wij rekening mee houden?

 

Laat het ons weten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen