Opknappen Fazantenveld

Het Fazantenveld wordt opgeknapt. Samen met de buurt hebben we een nieuw ontwerp gemaakt voor het pleintje. Bent u benieuwd naar het nieuwe ontwerp en wilt u weten hoe we dit samen met de buurt hebben gedaan?

De bestrating van het Fazantenveld, Gorzenveld en Eksterveld wordt vervangen voor nieuw materiaal. Waar mogelijk worden parkeervakken ook verbreed. Op het plein van het Fazantenveld, zijn alle bomen gekapt omdat ze ziek en gevaarlijk waren, of oud en aan het einde van hun levensduur. Voor het pleintje is samen met de buurt een nieuw ontwerp gemaakt.  

Het pleintje gaat veranderen

Samen met de buurt is nagedacht over een nieuwe inrichting van het pleintje aan het Fazantenveld. Op 20 april 2022 konden bewoners het definitieve ontwerp voor het pleintje van het Fazantenveld komen bekijken. Wethouder Margreet van Driel bedankte iedereen voor zijn inbreng. “Fijn dat er zo goed is meegedacht voor de herinrichting van het pleintje, nu ligt er een plan waar bewoners blij mee zijn.”

Quirien Baak Projectleider van de Gemeente Zoetermeer gaf een korte toelichting op het ontwerp. Er komt meer ruimte voor groen met bloemen en kleur en voldoende ruimte om te spelen en te sporten. Door de maatregelen vanwege corona kon de keuze voor de speel- en sporttoestellen niet worden gemaakt tijdens een straatgesprek. In plaats daarvan konden de bewoners nu via een enquête kiezen en daarbij bleken de meeste stemmen voor het plaatsen van voetbaldoeltjes, een schommel en een duikelrek. Na het algemene praatje konden de bewoners de tekeningen bekijken en vragen stellen. De bewoners die kwamen kijken waren blij dat de grote bomen uit de parkeervakken waren verdwenen en dat er in het midden van het plein een kastanje terugkomt! Ze vonden het ook leuk dat er meer kleur in het groen komt, er voldoende ruimte overblijft om een balletje te trappen en er voor de kleintjes ook iets te doen is.

De muurschildering opknappen? Denk en help mee!

Diverse bewoners hebben zich aangemeld om samen met woningcorporatie De Goede Woning een plan te maken voor de muurschildering: vervangen of opknappen.

Het nieuwe ontwerp

Bent u benieuwd naar het definitieve ontwerp en beplantingsplan?  Bekijk hier hoe het Fazantenveld eruit komt te zien. 

Bekijk hier Fazantenveld beplantingsplan
Bekijk hier Fazantenveld beplantingsplan sfeerbeelden
Bekijk hier Fazantenveld en omgeving opknapwerkzaamheden

Bekijk hier Fazantenveld en omgeving ontwerp pleintje

 

 

 

Wat ging er aan vooraf?

Het eerste straatgesprek over het opknappen van het pleintje Fazantenveld vond plaat op 28 september 2021.  Samen met bewoners van het Fazantenveld zijn ideeën verzameld voor het opknappen van hun buurtje.

Ideeën verzamelen

Zo’n twintig bewoners waren naar het plein gekomen om hun wensen en ideeën aan te dragen. Uit de gesprekken bleek onder andere dat bewoners behoefte hebben aan verlichting op het plein en meer speelmogelijkheden voor jongeren. De kastanjebomen die gekapt moeten worden vanwege leeftijd en ziekte, mogen door de buurtbewoners vervangen worden door vooral laagblijvende bomen. Naast het opknappen van de buurt, was het voor bewoners ook fijn om elkaar weer eens buiten te ontmoeten. Een aantal neemt het initiatief om de komende periode activiteiten te organiseren voor de buurt.


 

Online vragenlijst

Naast de bewonersbijeenkomst in de buurt zelf, konden buurtbewoners van het Fazantenveld een online vragenlijst invullen. De input van het gesprek en de online vragenlijst zijn meegenomen in het conceptontwerp voor de buurt.

Bekijk hier Ingebrachte ideën nieuwe inrichting Fazantenveld

Sporten en spelen

Door corona kon er geen 2e straatgesprek plaats vinden om het voorlopige ontwerp te laten zien. In het 2e straatgesprek hadden we graag ook de keuze voor sport en speeltoestellen willen voorleggen. Doemee.zoetermeer.nl bood uitkomst.

In januari 2022 konden de bewoners via Doemee hun reactie op het voorlopige ontwerp geven en de enquête voor de sport en speeltoestellen invullen. De bewoners waren blij met het concept ontwerp en kozen voor voetbaldoeltjes, een dubbele schommel en duikelrek en een crosstrainer.

Bekijk hier de enquête resultaten sporten en spelen

Vervolg

Het definitieve ontwerp is af. Zie hieronder hoe het nieuwe Fazantenveld eruit komt te zien. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn begonnen. Het is de verwachting dat eind mei/begin juni 2022 met de uitvoering wordt begonnen. De aannemer informeert de omwonenden op tijd wanneer er precies met de werkzaamheden gestart gaat worden en waar u rekening mee moet houden. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen