Doe Mee in de Gaarden!

In de Gaardenbuurt zijn in mei 2022 zes extra afvalbakken geplaatst, dit naar aanleiding van de met de buurtbewoners opgestelde buurtactieplannen. In het kader van het buurtactieplan was er 25.000 euro beschikbaar om samen met bewoners acties te bepalen die hun buurt verbeteren.

De bewoners konden de acties zelf bepalen en vervolgens hun stem uitbrengen op de door de buurt aangedragen acties. Dit om de prioriteit van de acties te bepalen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Naast het plaatsen van extra afvalbakken hebben de bewoners in de Gaardenbuurt het meest gestemd op het verbeteren van verkeersveiligheid in hun buurt. Het grootste deel van het budget wordt besteed aan acties om de verkeersveiligheid te verbeteren. De acties en locaties zijn hierbij bepaald aan de hand van gesprekken met bewoners, de eerder binnen gekomen verzoeken tijdens de buurtenquêtes, de signalen en verzoeken vanuit de wijkprikker verkeersveiligheid, snelheidsmetingen en cijfers over ongevallen. De acties worden momenteel uitgewerkt. Doel is om de acties eind 2022 en begin 2023 uit te voeren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen