DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Samenspraak Wilhelminapark

Welkom bij de pagina over het Wilhelminapark. Omdat het park op leeftijd is en de bomen in de laatste fase raken, wordt een beheervisie opgesteld. Hierin staat hoe de bomen en het groen voor de komende tien jaar vervangen worden. Het ontwerpbureau Peter Verkade heeft de opdracht van de gemeente gekregen om deze nieuwe beheervisie vast te stellen.

Hieronder vindt u acht verschillende thema’s waarover u een reactie kunt achterlaten. Over elk thema vertelt Peter Verkade wat de stand van zaken is en wat de afwegingen zijn. Na elk filmpje kunt u de vraag invullen die boven het filmpje staat. U kunt daaronder uw reactie geven. Ook vindt u een powerpointpresentatie op deze pagina. Hierin zijn verschillende kaarten en foto’s te zien over het oorspronkelijk historische park en hoe het park er nu in de loop van de jaren uit is komen te zien.

U kunt tot uiterlijk 1 juli uw reactie op de verschillende vragen geven. Deze geven input voor de op te stellen beheervisie. Deze is vanaf 15 juli op deze pagina te zien. Ook daar kunt u vanaf 15 tot 22 juli een reactie op geven. Naast de visie vindt u vanaf 15 juli ook het verslag van deze participatie.

Via onderstaande button zijn de verschillende filmpjes per thema te vinden.

Bekijk filmpjes

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 • 2780 keer bekeken

  Een korte toelichting op de opgave: een 'Beheervisie' voor het Wilhelminapark waarbij het historische karakter behouden blijft én hersteld wordt. Lees meer over Inleiding

 • 2774 keer bekeken

  De monumentale bomen zijn beeldbepalend voor het woonmilieu en de parkbeleving. Wel geven de bomen overlast, denk aan de wortelopdruk. Lees meer over Julianalaan

 • 2603 keer bekeken

  Het herdenkingsmonument vormt het middelpunt van het park. Lees meer over Monument

 • 2631 keer bekeken

  Met goede entrees verankert het park zich in de omgeving. Specifiek voor de verbinding met de Dorpsstraat vragen we u om ideeën voor een optimale relatie met het historische centrum.​​​​​​​ Lees meer over Entree Dorpsstraat

 • 2529 keer bekeken

  De ontwerpgedachte met eenduidige plantvakken is in de loop der tijd vervaagd aan de randen van het park. Lees meer over Randen en plantvakken

 • 2603 keer bekeken

  Het wandelpad onderlangs de Buurtvaart is een doorgaande en verlichte wandelroute. De kade langs de Buurtvaart wordt nu extensief beheerd. Het water is nauwelijks beleefbaar. Lees meer over Kade

 • 2495 keer bekeken

  Enkele delen van het park en van de oevers worden op dit moment slechts enkele keren per jaar gemaaid. Dit geeft een ander beeld van grasweides (hoger gras) en oevers (meer riet) dan wanneer vaker gemaaid wordt. Lees meer over Gras- en oeverbeheer

 • 2482 keer bekeken

  Graag verwijzen wij u naar de presentatie. Opmerkingen daarover én overige suggesties zijn van harte welkom! Lees meer over Afsluiting

  Cookie-instellingen