Extra aandachtspunten veiligheidsbeleid

De gemeente actualiseert het veiligheidsbeleid. We horen graag wat u van deze aanpassing vindt. In het veiligheidsbeleid staan vier belangrijke speerpunten centraal:

 • Extremisme en radicalisering
 • Ondermijning
 • High Impact Crimes, dat zijn de ingrijpende delicten zoals geweld, woninginbraken, overvallen en straatroven
 • Problematische jeugdgroepen

Voor de komende periode komen daar, mits de gemeenteraad daarmee instemt, extra aandachtspunten bij, zoals de coronacrisis, de aanpak van cybercriminaliteit, het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en de aanpak van burenoverlast. Naast handhaving speelt ook preventie een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid.

Doel Participatie

De participatie heeft als doel u te raadplegen over de actualisatie van het veiligheidsbeleid. Het participatieniveau is consulteren. Iedereen die dat wil mag een reactie geven op het geactualiseerde veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Participatieverslag

De gemeente beoordeelt en beantwoordt de binnengekomen reacties in een participatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders stellen dit verslag vast. Daarna plaatst de gemeente het participatieverslag op deze website. Wilt u het participatieverslag ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 22 maart tot en met 2 mei reageren op de aanpassingen van het Veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

 

 

Naast de vier bestaande speerpunten, komen er extra aandachtspunten bij. Dit zijn onderwerpen of accenten die nog niet in het veiligheidsbeleid voorkomen.

 1. Preventie
  Preventieve maatregelen maken altijd onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. Het thema is echter onderbelicht gebleven. Met deze actualisatie wordt dat meer zichtbaar, zoals bij de aanpak problematische jeugdgroepen en de aanpak van ondermijning.
   
 2. Coronacrisis
  Dit onderwerp behoeft geen nadere toelichting.
   
 3. Leefbaarheid in de buurten
  Het thema ‘leefbaarheid’ krijgt extra aandacht in het veiligheidsbeleid. De aanpak richt zich op de leefbaarheid in buurten. Daar waar de problemen zich voordoen. In eerste instantie gaat het vooral om de aanpak van jeugdoverlast. Maar te denken valt ook aan de opvang van verwarde personen en de aanpak van veroorzakers van woon/burenoverlast. Deze kunnen de leefbaarheid in een buurt behoorlijk verzieken.
   
 4. Aanpak woonoverlast
  Met de start van de coördinator Woonoverlast wordt de aanpak van overlastveroorzakers met diverse partners geïntensiveerd.
   
 5. Versterking en intensivering handhaving
  Als gevolg van de coronacrisis zijn de boa’s in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. De boa’s worden op steeds meer thema’s ingezet. Zij spelen de belangrijkste rol bij de handhaving van de leefbaarheid in de buurten. Team Handhaving neemt deel aan de pilot ‘korte wapenstok’.
   
 6. Aandacht problematisch gedrag van individuen
  Er zijn personen met complexe problemen in meer levensgebieden, waarbij het risico aanwezig is dat zij zichzelf of andere schade berokkenen. Daar waar er vanuit dit gedrag sprake is of kan zijn van strafbare feiten, verstoren van de openbare orde, intimidatie, belediging of gevaar voor derden, vindt er vanuit de aanpak problematisch gedrag afstemming plaats met de betrokken ketenpartners, als schakel tussen zorg en veiligheid. Zo nodig, als het om ingewikkelde gevallen met veel problemen gaat, vindt er overleg plaats in het Zorg- en Veiligheidshuis.
   
 7. Cyberweerbaarheid
  Steeds vaker worden mensen slachtoffer van cybercriminaliteit. Om ervoor te zorgen dat minder inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercriminaliteit gaat de gemeente inzetten op het vergroten van de cyberweerbaarheid van inwoners en bedrijven.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 22 maart tot en met 2 mei reageren op de aanpassingen van het Veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.