Vier speerpunten veiligheidsbeleid

De gemeente actualiseert het veiligheidsbeleid. We horen graag wat u van deze aanpassing vindt. In het veiligheidsbeleid staan vier belangrijke speerpunten centraal:

 • Extremisme en radicalisering
 • Ondermijning
 • High Impact Crimes, dat zijn de ingrijpende delicten zoals geweld, woninginbraken, overvallen en straatroven
 • Problematische jeugdgroepen

Voor de komende periode komen daar, mits de gemeenteraad daarmee instemt, extra aandachtspunten bij, zoals de coronacrisis, de aanpak van cybercriminaliteit, het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en de aanpak van burenoverlast. Naast handhaving speelt ook preventie een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid.

Doel Participatie

De participatie heeft als doel u te raadplegen over de actualisatie van het veiligheidsbeleid. Het participatieniveau is consulteren. Iedereen die dat wil mag een reactie geven op het geactualiseerde veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Participatieverslag

De gemeente beoordeelt en beantwoordt de binnengekomen reacties in een participatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders stellen dit verslag vast. Daarna plaatst de gemeente het participatieverslag op deze website. Wilt u het participatieverslag ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 22 maart tot en met 2 mei reageren op de aanpassingen van het Veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

 

 

De gemeente is van plan flink te blijven inzetten op de vier speerpunten uit het veiligheidsbeleid. Hieronder vindt u per speerpunt wat nieuw is of wat geactualiseerd wordt.

 1. High Impact Crimes: geweld, straatroven, overvallen en woninginbraken
  Er wordt inzet gepleegd op het terugdringen van wapenbezit en -gebruik onder jongeren.
   
 2. Problematische jeugd(groepen)
  De persoonsgerichte aanpak bij problematische jeugdgroepen wordt geïntensiveerd. Dit betekent dat het niet alleen gaat om het uitdelen van boetes of het opleggen van bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Het is een mix van preventieve maatregelen, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en zorginterventies. In de afgelopen jaren is de relatie tussen veiligheid en zorg steeds sterker geworden. Als potentiële criminelen aan werk worden geholpen of een opleiding doen, kan dat de betrokkenen op het rechte pad houden.
   
 3. Ondermijning
  Met de start van de regisseur ondermijning wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit versterkt. Het gaat om het tegengaan van georganiseerde misdaad waarbij de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. Voorbeelden zijn hennepteelt/drugshandel, heling, fraude en witwassen. De belangrijkste thema’s van de aanpak zijn het vergroten van de bewustwording van ondermijning en de weerbaarheid er tegen. Ook hierbij is preventie een belangrijk onderdeel: de gemeente wil bijvoorbeeld voorkomen dat jonge Zoetermeerders afglijden naar de ondermijnende criminaliteit.
   
 4. Extremisme en radicalisering
  De gemeente zet in op het voorkomen van conflicten en spanningen als gevolg van polarisatie. Extra aandacht is er voor complotdenkers en anti-maatregelenactivisten.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 22 maart tot en met 2 mei reageren op de aanpassingen van het Veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.