Deelgebied D

De wijk Palenstein is sterk in ontwikkeling. Waar eerste grote galerijflats stonden komen nu woningen en appartementen. De Goede Woning en Vidomes hebben plannen om in drie deelgebieden in Palenstein woningen en appartementen te bouwen. De plannen zijn nog globaal, maar we nodigen u alvast uit de tekeningen te bekijken en erop te reageren. Onderaan deze pagina ziet u vier buttons, waarop u kunt klikken. U kunt kiezen uit de gebiedspresentatie of uit het door u gewenste deelplan.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 16 juli tot en met 30 augustus reageren op de onderstaande deelgebieden. De gemeente heeft alle reacties gebundeld.  In overleg met de corporaties zijn de reacties beoordeeld en beantwoord in het eindverslag Samenspraak. Door de corona-maatregelen was een bewonersbijeenkomst niet mogelijk. De gemeente heeft samen met de woningcorporaties de plannen digitaal gepresenteerd via Doemee.zoetermeer.nl.

Wat hebben we met alle reacties gedaan?

De opmerkingen zijn gebundeld in een eindverslag Samenspraak. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag 17 november 2020 vastgesteld. In het verslag vindt u de ingediende vragen en reacties en de antwoorden daarop. De gemeente heeft circa 50 reacties ontvangen. Op 23 september was een toelichtend gesprek met een groep bewonersvertegenwoordigers van de omgeving van het Sandrinapad.

Met het vaststellen van het samenspraakverslag is het samenspraaktraject afgerond. De reacties en wensen worden waar mogelijk gebruikt bij de verdere uitwerking van de bouwplannen door de woningcorporaties en de inrichting van de openbare ruimte door de gemeente.

 

Welke gebieden?

Het gaat om:

  • Deelgebied C
    De locatie van de voormalige flats aan de Goeswijn van der Poellaan en de Dirc van de Doortogelaan.
  • Deelgebied D
    De locatie van het nu nog bestaande winkelcentrum.
  • Deelgebied G
    De locatie van de flat aan de Diederik van Teilingenlaan die op dit moment wordt gesloopt.

Doel samenspraak

De samenspraak heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van de bouwplannen van deelgebied C, D en G in de omgeving en het beperken van overlast voor omwonenden tijdens en na de bouw. Met de reacties, wensen en informatie uit de buurt wordt in het verdere proces van planvorming, in overleg met de initiatiefnemers, waar mogelijk rekening gehouden. Daarnaast geeft de gemeente uitleg over de bestemmingsplanprocedure.

Meer weten?

Op www.palensteinzoetermeer.nl vindt u meer informatie over de projecten in Palenstein.

 

 

Deelgebied D is de locatie van het nu nog bestaande winkelcentrum. Het appartementengebouw en het gebouw Welkom2 blijven bestaan en vallen buiten het bouwplan.

Woningcorporatie Vidomes wil in dit gebied 84 appartementen laten bouwen met een mix van sociale huur en vrije sector appartementen.

Bouwplan D ligt verder in de tijd. De plannen die u in de presentatie van Vidomes kunt zien, zijn nog globaal. De tekeningen geven de verkaveling weer met daarin de bouwmassa’s, hoogtes en typen appartementen. Het parkeren is in hoofdlijnen ingetekend. Er is nog geen architect dus er zijn bijvoorbeeld nog geen gevelbeelden en plattegronden van de appartementen. Dat volgt verderop in het traject.

Bestemmingsplanwijziging

Om het beoogde plan in deelgebied D mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De bouwmassa  en het aantal parkeerplaatsen passen wel, maar het woningenaantal wordt overschreden. Dit betekent dat er een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart om het gewenste aantal woningen te kunnen bouwen. De bestemmingsplanprocedure bestaat uit drie fases: voorontwerp, ontwerp en vaststelling en  beroep. In onderstaand document vindt u de uitleg over deze drie fases van de bestemmingsplanprocedure en de planning.

Presentatie Bouwvlek D Vidomes

Uitleg bestemmingsplan

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.