Zoetermeer Parkhoven

 

Op vrijdag 1 februari zijn de winnaars van de ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ bekend gemaakt. Jong BNSP (Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) organiseerde deze ontwerpwedstrijd voor jonge ontwerpers (tot 35 jaar) in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. Het van Tuyllpark was het onderwerp van de prijsvraag.

Twee prijzen

Aan de ideeënprijsvraag zijn twee prijzen gekoppeld. Een door Jong BNSP samengestelde vakjury reikte een juryprijs uit van € 2.000,- en inwoners van Zoetermeer konden stemmen voor de publieksprijs van € 500,-. Voorselectie van de jury en de uitkomst van de publieksprijs leidden tot vijf genomineerde ontwerpteams die op 1 februari hun plannen mochten presenteren in Zoetermeer. De genomineerde plannen waren:

Winnaars

De juryprijs werd uitgereikt aan een ontwerp waarin een duidelijk concept is gekozen. Het gehele ontwerp staat in het teken van sport. De hierop haaks staande ecologische verbinding en het fietsnetwerk zijn logische aantakkingen op de netwerken in de omgeving. Het is een compleet plan met mooie en aantrekkelijke beelden, het is daarmee overtuigend en voorstelbaar op deze plek.

De winnaar van de juryprijs is Sport Spindel Zoetermeer! Inzenders van dit ontwerp zijn: Georgia Ion, Joost van der Doelen en Chris Steenhuis. Zij winnen € 2.000,- uitgereikt door jurylid en Jong BNSP bestuurslid Floor van Dijk. Ook worden ze binnenkort geïnterviewd door vaktijdschrift de Blauwe Kamer.

v.l.n.r. Georgia Ion, Joost van der Doelen, Chris Steenhuis en jurylid Floor van Dijk. (Foto: Christian Maijstré)

De publieksprijs is door wethouder Iedema, projectwethouder van het naastgelegen Dutch Innovation Park, uitgereikt aan de inzending waarin groen en natuur centraal staan. Het Van Tuyllpark wordt in dit ontwerp opgedeeld in verschillende gebieden met elk een eigen natuurbeleving, parksfeer en woonmilieu.

De publieksprijs is gevallen op de inzending Biotopisch wonen in Zoetermeer! Inzenders van dit ontwerp zijn:  Robin Warnar, Remmelt Oosterhuis, Bram van Duuren en Joris van Loenhout. Zij kregen de prijs van € 500,- uitgereikt door wethouder Iedema.

v.l.n.r.: Robin Warnar, Remmelt Oosterhuis, Bram van Duuren, Joris van Loenhout en wethouder Jan Iedema. (Foto: Christian Maijstré)

Expositie

De vijf genomineerde Ideeën inclusief de winnaars worden van 11 februari tot 4 maart geëxposeerd in het Stadhuis-Forum in Zoetermeer.

Jury

De vakjury bestond uit:

  • Richard den Blanken – Stedenbouwkundige bij de gemeente Zoetermeer
  • Gijs van den Boomen – Landschapsarchitect en directeur Kuiper Compagnons
  • Floor van Dijk – Ontwerper Plein06 en bestuurslid Jong BNSP
  • Willem Hermans – Stedenbouwkundige en Schatbewaker Zoetermeer
  • Bernadette Janssen – Stedenbouwkundige en directeur BVR
  • Judith Schotanus – Architect en Architectuurpunt Zoetermeer

Achtergrond

Elke twee jaar organiseert de Jong BNSP een ideeënprijsvraag voor jonge ontwerpers. Dit jaar was het Van Tuyllpark onderwerp van deze ontwerpwedstrijd. Jong BNSP is erg enthousiast over deze plek en zet de prijsvraag graag in om bij te dragen aan ideevorming en discussies binnen het vakgebied over woningbouw in relatie tot groen.

In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.

Ingezonden ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergoeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark. Veertien teams van ontwerpers gingen met deze uitdaging aan de slag.

Aan de prijsvraag worden geen concrete bouwplannen gekoppeld.

Meer informatie over de tweejaarlijkse ideeënprijsvraag voor jonge ontwerpers: www.bnsp.nl.


Alle inzendingen

Let op: stemmen is niet meer mogelijk.

 

Tentoonstelling 

11-2-2019 tot 4-3-2019

 


Vragen

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.


 

 

 

.

Tekst op afbeelding:

Visie Woonmilieu ‘Parkwonen’

Parkwonen moet worden opgevat als elke andere manier van wonen waarbij er spraken moet zijn van goede infrastructuur, goede (sociale) veiligheid, goede functie/programmaverdeling en een ruime keuze uit verschillende woonvormen. Echter, al deze punten moeten zich voegen aan het open, groene en sportieve karakter van het Van Tuyllpark en de bestaande elementen die reeds aanwezig zijn zoals de parkeerplaatsen en de recreatieve en sportieve hotspots.

‘Parkwonen-plus’ Zoals hierboven al omschreven is het niet voldoende om nieuwe infrastructuur en goede woningen te bouwen. Het Van Tuyllpark heeft het geluk al veel recreatieve functies te kennen maar dit zal niet voldoende zijn om deze nieuwe groene wijk te ‘dragen’. Binnen de grotere parkhoven kunnen ondersteunende functies worden geplaatst die nodig zijn om deze wijk verder te activeren en laten floreren.

 

huidige situatie

het open karakter van het park en de matige verbondenheid met omliggende wijken in combinatie met de slecht verlichte wegen zorgen ervoor dat het gebied weinig toegankelijk overkomt en geen grote aantrekkingskracht heeft.

infrastructuur

het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied en het het aanpassen van het straatprofiel zal het hele gebied opwaarderen op gebied van bereikbaarheid en (sociale) veiligheid.

hoven

kernen van verschillende maten worden op de kruispunten en strategische plekken van het nieuwe netwerk van straten geplaatst en zorgen voor de eerste impuls die het gebied leven zal inblazen.

 

1 de huidige situatie kenmerkt zich door een netwerk van smalle paden in het groen. Het resulteert in een open park structuur met hierin verschillende ‘hotspots’ in de vorm van plekken voor sport en recreatie.

2 de bestaande paden moeten worden verbreedt en uitgebreid om zo een goed netwerk te vormen voor de nieuwe wijk. Om een optimale relatie met de omgeving te kunnen garanderen dienen de individuele woningen vrij uitzicht te hebben op het park.

3 Een traditionele schakeling van vrijstaande woningen neemt echter teveel groen in beslag waardoor het open karakter van het park verdwijnt. De woningen zullen moeten worden geclusterd om zo ruimte te houden voor het park en het bestaande programma

4 door de woningen in een cirkel te rangschikken en op te tillen t.o.v. het maaiveld kan het park hier vrijlijk onderdoor lopen en hebben de individuele woningen vrij uitzicht op het park zonder dat het karakter van het park wordt aangetast.

Afbeeldingen

Stemmen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.