Zoetermeer Parkhoven

.

Tekst op afbeelding:

Visie Woonmilieu ‘Parkwonen’

Parkwonen moet worden opgevat als elke andere manier van wonen waarbij er spraken moet zijn van goede infrastructuur, goede (sociale) veiligheid, goede functie/programmaverdeling en een ruime keuze uit verschillende woonvormen. Echter, al deze punten moeten zich voegen aan het open, groene en sportieve karakter van het Van Tuyllpark en de bestaande elementen die reeds aanwezig zijn zoals de parkeerplaatsen en de recreatieve en sportieve hotspots.

‘Parkwonen-plus’ Zoals hierboven al omschreven is het niet voldoende om nieuwe infrastructuur en goede woningen te bouwen. Het Van Tuyllpark heeft het geluk al veel recreatieve functies te kennen maar dit zal niet voldoende zijn om deze nieuwe groene wijk te ‘dragen’. Binnen de grotere parkhoven kunnen ondersteunende functies worden geplaatst die nodig zijn om deze wijk verder te activeren en laten floreren.

 

huidige situatie

het open karakter van het park en de matige verbondenheid met omliggende wijken in combinatie met de slecht verlichte wegen zorgen ervoor dat het gebied weinig toegankelijk overkomt en geen grote aantrekkingskracht heeft.

infrastructuur

het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied en het het aanpassen van het straatprofiel zal het hele gebied opwaarderen op gebied van bereikbaarheid en (sociale) veiligheid.

hoven

kernen van verschillende maten worden op de kruispunten en strategische plekken van het nieuwe netwerk van straten geplaatst en zorgen voor de eerste impuls die het gebied leven zal inblazen.

 

1 de huidige situatie kenmerkt zich door een netwerk van smalle paden in het groen. Het resulteert in een open park structuur met hierin verschillende ‘hotspots’ in de vorm van plekken voor sport en recreatie.

2 de bestaande paden moeten worden verbreedt en uitgebreid om zo een goed netwerk te vormen voor de nieuwe wijk. Om een optimale relatie met de omgeving te kunnen garanderen dienen de individuele woningen vrij uitzicht te hebben op het park.

3 Een traditionele schakeling van vrijstaande woningen neemt echter teveel groen in beslag waardoor het open karakter van het park verdwijnt. De woningen zullen moeten worden geclusterd om zo ruimte te houden voor het park en het bestaande programma

4 door de woningen in een cirkel te rangschikken en op te tillen t.o.v. het maaiveld kan het park hier vrijlijk onderdoor lopen en hebben de individuele woningen vrij uitzicht op het park zonder dat het karakter van het park wordt aangetast.

Afbeeldingen

Stemmen

Een momentje...

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen