Maximaal Van Tuyll: Sporten centraal

.

Tekst op afbeelding:

Het Van Tuyllpark biedt kansen om diverse leefstijlen op unieke wijze met elkaar te verbinden. Het park biedt een ruimtelijk raamwerk waar woningplannen effectief in te verweven zijn, waarbij sport centraal komt te staan. Verder zijn er kansen om het Van Tuyllpark te laten functioneren als transitiegebied. Dit om Zoetermeer zijn titel van slaapstad kwijt te laten raken en een nieuwe groeikern te maken die de gemeentegrenzen moet gaan overschrijden.

Afbeeldingen

Stemmen

Een momentje...

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen