Zoetje

.

Tekst op afbeelding:

Het Van Tuyllpark transformeert tot een hoogwaardig stadspark waarin wooneenheden in een hoge concentratie en dichtheid zijn opgenomen, om de kwaliteit van het Van Tuyllpark te behouden.

De wooneenheden zijn rondom openbare binnentuinen en aanwezige sportvelden gesitueerd. Voor een optimale invulling van het park is de plaats van enkele sportvelden gewijzigd. Op deze manier zijn verschillende functies geïntegreerd in het aanwezige parkmilieu.

Met het ontwikkelen van verschillende woontypologieën waarin publieke en private gebruiksfuncties in harmonie naast elkaar functioneren, ontstaat een uitdagende mix van het intieme woonmilieu en het actieve sportmilieu binnen de openbare parkbeleving.

De uitgangspunten voor het Van Tuyllpark zijn:

  • Groen, lucht en ruimte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik. Een combinatie van sport, wonen en recreatie
  • Het bewaken van de menselijke maat
  • Wonen gericht op park, binnentuin en/ of sport
  • Geen bebouwing boven de kroonhoogte van de grootste bomen
  • Harde fysieke en zachte functionele grenzen
  • Verweven van private en openbare milieus
  • Benutten en verbeteren ov-ontsluiting
  • Duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling
  • Een Van Tuyllpark van en voor de inwoners van Zoetermeer!

Afbeeldingen

Stemmen

Een momentje...

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen