Biotopisch wonen in Zoetermeer

.

Tekst op afbeelding:

Zie jij het ook al voor je? Zelf bepalen hoe jij wil wonen tussen de prachtige natuur en uitstekende recreatie in het Van Tuyllpark? Biotopisch Wonen bekijkt de prijsvraag Maximaal Park, Maximaal Wonen vanuit een vernieuwend perspectief: hoe kunnen woningen een wederzijdse meerwaarde vormen met natuur en recreatie?

Zoetermeer staat voor levendig wonen in het groen en tussen de recreatie. Wij zijn overtuigd dat deze prachtige identiteit nog verder versterkt kan worden in het oog van de huidige woningbouw opgave, waarbij Zoetermeer in 2040 bekend staat als dé groenste leefomgeving van de Randstad waar sport, spel en plezier centraal staat. De nieuwe invulling in het Van Tuyllpark kan dit DNA van Zoetermeer integreren en versterken.

Biotopisch Wonen herinterpreteert de identiteit van Zoetermeer door natuur, recreatie en wonen in een symbiose te versmelten, waarbij ieder element van toegevoegde waarde is ten opzichte van de andere. In de natuur staat een biotoop voor een uniform landschapstype, waar flora en fauna in kunnen gedijen. Dit principe passen wij toe in het stedelijk leefmilieu. Mens, dier en milieu worden in dit concept versmolten, wat zorgt voor een uniek en wederzijds bevorderend woonklimaat: het Biotopisch Wonen.

Afbeeldingen

Stemmen

Een momentje...

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen