Transformatie van Tuyllpark

.

Tekst op afbeelding:

Groen als verbindende factor

Groen zal ook in de nieuwe situatie centraal staan. Door het groen te gebruiken als verbinding, blijft de parkfunctie intact en wordt het kijkgroen veranderd in gebruiksgroen.

Samenkomen

Er wordt een buurtfunctie gecreëerd in deze buurt, zodat mensen uit deze buurt kunnen samenkomen. Dit gaat gepaard aan het feit dat de buurt een sportpark wordt.

Sportpark

Door de bestaande sporten met elkaar te verbinden ontstaat er een sportpark. Mensen kunnen door het park wandelen en hardlopen. Sporten verhoogt de sociale cohesie en draagt bij aan een fijne leefomgeving.

Functiemix

In het projectgebied komt een mix van wonen, werken en recreëren. Door de functiemix zal het gebied levendig zijn op elk moment van de dag. De verschillende functies zullen geïntegreerd worden in het ontwerp.

Milieu & Circulariteit

Het gebied zal verder circulariteit bevorderen en het milieu in acht nemen. Hierbij kan worden gedacht aan buurtmoestuinen, waardoor er lokaal eten wordt verbouwd en de sociale cohesie wordt versterkt door de samenwerking bij de moestuinen. Er zal op een milieuvriendelijk wijze worden gebouwd.

Divers parkwonen

Het woonmilieu van het gebied wordt groen kleinstedelijk, vanwege de ruimte, natuur en architectuur in het plangebied. Denk hierbij aan grondgebonden woningen, waterwoningen en appartementencomplexen.

Afbeeldingen

Stemmen

Een momentje...

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen